top of page

Utveckling genom tydlig kommunikation

Utveckling. Framsteg. Progression. Att växa och förändras. Det är någonting de flesta företagare har gemensamt, jakten på förbättringar och tillväxt. Men visste du att mycket av dina framgångar hänger på hur bra du är på att kommunicera? Att framgångsrikt byta information och föra dialogen med de du vill göra affärer med handlar i grunden om bra strategi.


Kvinna skriver och tittar i smartphone


När du arbetar med strategisk kommunikation behöver du tänka utveckling.


För den kommer från att du granskar dig själv, ärligt och noga. Bestämmer dig för att göra förändringar eller förbättringar. Att våga utmana och justera det som du inte gillar, det som håller dig tillbaka från att växa.


Att arbeta med din kommunikation strategiskt innebär att du identifierar dina kommunikativa behov, skapar rätt processer för att målgruppsanpassa och kanalmedvetet skapa en dialog. Både internt och externt.

Du behöver också vara medveten om och vilja justera de rutiner, processer och resurser du har till förfogande, så det går i linje med din strategi och kommunikationsplan. Vet alla anställda, på varje avdelning om vad ni säger och varför? Lever ni efter er värdegrund och har en intern kommunikation som stärker teamen och främjar samarbete? Dessa frågor är en av många byggstenar för att lyckas med din kommunikation och ditt företagande.


För att leda en framgångsrik kommunikationsstrategi i hamn, krävs att man är genuin i sin agenda. Att veta var man ska, vad man ska uppnå och vad som krävs för att komma dit. Bland annat behöver du veta syfte, mål och hur du nyttjar resurserna och verktygen. Men du behöver också vara redo att utvärdera och justera löpande. Låta saker ta tid, för att få kvalitetsresultat. Gå utanför din säkra zon och testa, testa, testa!


I en värld där den tekniska utvecklingen går snabbare år för år, skapar vi utmaningar som ibland krockar med våra traditionella målsättningar och rutiner.

Med tekniska förflyttningar förändras också beteendena hos våra målgrupper mer frekvent. Vi får smartare, mer kunniga och krävande kunder. De som ska köpa produkterna och tjänsterna, påverkar nu i större utsträckning än de tidigare gjort tack vare de tekniska möjligheterna. Den företagare som är nära sin kund och står i ständig dialog, har störst chans att fortsätta vara top of mind och den man väljer att handla hos.


Att utvecklas handlar alltså om att jobba inifrån och ut. Sätta kommunikationen, dialogen, i första led.


Vill du få ditt företag att må bra och växa, måste du:

🌱 Ta ansvar

🌱 Vara tydlig och transparent

🌱 Behandla andra med respekt - minns att skiten rinner nedåt..

🌱 Ha roligt

🌱 Dela kunskap

🌱 Spendera tid och pengar på utveckling


Kan du checka av en eller flera punkter? Kanske alla?

Är det något du vet att du behöver arbeta på?

Det bästa är att du själv bestämmer hur bra du ska bli på att skapa en vinnande kommunikation. Tränar du på det, blir du riktigt bra. Kanske bäst i din bransch.


Комментарии


bottom of page