top of page

Att skriva målgruppsanpassade texter ger resultat

Hur lång tid tar det att skriva en text - 1, 7 eller 20 timmar? Det är som att undra "hur långt är ett snöre"? Allt stämmer och inget. Vi har tips på hur du ska prioritera och budgetera för att skapa ett säljande innehåll.


Skribent skriver en text

Du kan självklart skriva en text på en timme, men vad exakt hinner du skriva? På en timme kan du skriva en enklare, faktabaserad text. Vilket är bra om du ska skapa en produktkatalog, men inte alls bra om du ska hitta en träffande reklamtext eller få med en känsla som driver försäljning.

När du anlitar en professionell skribent som ska göra dina texter säljande, är det bra att anlita en copywriter. Det är en kreatör med uppgift att skriva målande och beskrivande texter, som får din kund att fastna och agera.Se till att prioritera bra innehållstexter i din marknadsföringsbudget!


Varför ska du lägga en budget till att anpassa dina texter för målgrupp och vald mediekanal?


  • En bättre träffbild i sökmotorerna, när du blir sökbar på ord och fraser som din potentiella kund använder.

  • Ökad dwell time. Du blir mer relevant för kunderna, då du visar att du har koll på deras behov och intressen, vilket ökar längden de läser dina artiklar, nyhetsbrev och övriga texter. Ökad lästid på webben ökar även värdet i sökmotorernas ranking, vilket ger en ytterligare förbättrad träffbild organiskt.

  • Kunden känner mer gemenskap med ditt företag och ditt budskap, är mer benägen att göra ett köp, gå med i kundklubbar och rekommendera ert utbud vidare.


När du skriver texter behöver du fundera på hur briefen ser ut, vad är målsättningen, vem är målgruppen och i vilken kanal ska materialet läsas.Ju mer information du har om mottagaren, deras intressen, beteenden och köpvanor, desto enklare har du att anpassa innehållet för din egen agenda.


Vill du lära dem om din produkt, vill du skapa en djupare relation eller vill du få dem att göra ett nytt köp? Här finns många vinklar och flera skäl till att kommunicera, men du måste välja ett mål med innehållet så det träffar målgruppen rätt i det utvalda sammanhanget.Hur ser processen ut när du skriver en anpassad text?

För de flesta erfarna skribenter ser processerna olika ut. Dels för att alla skapar på olika sätt, men dels för att det också beror på:

  • Vilka underlag du har när du ska börja - behöver du starta med en grundläggande research för att ha all fakta

  • Vem eller vilka är mottagarna - ju fler mottagare desto mer komplext blir det att göra texten begriplig och fångande på samma gång

  • I vilket forum ska materialet publiceras - användningsområdena kan vara många: t.ex. fackpress, webben, sociala medier, eller broschyrer och andra säljmaterial

  • Får du fria händer, eller ska materialet detaljgranskas av annan part

  • Hur många korrekturvändor behövs för att fakta ska stämma även när du omarbetat en text full med facktermer för en icke fackkunnig målgrupp


Att sätta ett tidsestimat på hur lång tid det tar att skriva en text, är komplext. Men som med mycket annat, handlar det om att den som beställer texten ska veta vad den vill uppnå med den och vilken målgrupp den ska riktas till. Så frågan bör egentligen ställas på ett annat sätt från dig som beställer; vad ska texten göra för oss och vad får det kosta att nå resultatet? För alla skribenter har sin egen process och den tar olika lång tid, med varierade resultat. Se till att ni hittar den som kan hjälpa er att skriva övertygande, med er tonalitet.


Comentarios


bottom of page