top of page

Hållbar kommunikation är en långsiktig varumärkesstrategi


Schackbräde med schackpjäser

Hållbar kommunikation är en mix av strategisk kommunikation, taktisk planering och löpande optimering av de utvalda parametrarna - för att skapa ytterligare värde och samtidigt optimera investeringarna. Låter det komplicerat? Ja, det är det också.


För att skapa hållbar kommunikation behövs ett holistiskt arbetssätt. Du behöver flexibelt lyssna och skapa en dialog.

Ditt varumärke är ju kontentan av allt du säger och gör. Det består inte enbart av din logo, den är bara en av alla viktiga komponenterna. Du behöver alltså medvetet lyssna på vad dina mottagare önskar och tycker. Hur de uppfattar allt du säger, gör och agerandet du har i all interaktion.


Dessa delar måste du löpande utvärdera internt och externt:

  • Erbjudande = paketering och prissättning

  • Målgrupp

  • Kommunikation

  • Verktyg

  • Resurser och kultur

  • Leverans

  • Kundservice

Ett sunt varumärkesarbete skapar yrkesstolthet, och vice versa. Så se till att hela din organisation är genomsyrad av din värdegrund, arbetar efter samma princip och metod, samt att du lyhört agerar på den feedback du får.

コメント


bottom of page