top of page

Konvertera mera!

Låt oss prata om hur vi förflyttar publiken till att bli kunder och självgående ambassadörer, som pratar gott om ditt varumärke utan att vi ber dem om det.

Körsbär mot vit bakgrund


Vad är då konvertera?


Det betyder att förflytta eller omvandla. Vi vill alltså förflytta målgrupperna från okunskap till att vara varumärkesfantaster! Göra konsumenten medveten om ditt erbjudande, få dem att gilla, köpa och till slut prata gott om det.

Att skapa stegvis förflyttning kallas Konverteringsoptimering och är en specialistkunskap som tar tid och kunskap att bemästra.


Att förflytta någons medvetande och åsikt är inte enkelt när bruset är stort. Och bruset ökar konstant, medan förmågan att fokusera minskar. Det är en otroligt svår utmaning och det är beteendet hos målgrupperna som styr hur kampanjerna fungerar. Algoritmerna försöker kontrollera målgruppernas beteenden och gräver hål i annonsörernas plånböcker.


Vi behöver veta vem vi pratar med, vad deras drivkrafter är och vad som får dem att agera. Vad vill vi att de ska göra? Sign-ups till nyhetsbrev, ladda ner material eller köpa?

För att förflytta mottagaren, måste vi förstå dem. Lära känna dem och deras beteende!

Dessutom måste vi titta på oss själva. Vad vi erbjuder och hur organisationen är byggd, för att veta vad vi kan och bör göra. Hur vi möter kundernas behov och önskemål.

Vilka resurser ska vi addera och vad håller vår budget för?

Externa resurser är bra att addera, för de gör dig flexibel och du kan addera spetskunskaper som behövs vid olika tidpunkter.Vet vad du vill säga och till vem du säger det!


Kastar du bara ut annonser utan en plan, bränner du budget i onödan och ditt varumärkes trovärdighet.

  • Sätt tydliga mål.

  • Ställ rätt frågor för att följa upp hur din strategi levererar mot dina målsättningar

  • Lär dig löpande om din målgrupp, vad den gillar och inte.

  • Vad som får den att klicka, interagera och prata gott om dig.

  • Även dina analoga insatser ska mätas, vilket du kan.


Ställ rätt frågor, våga göra fel och lär dig av de kampanjer som inte gått som önskat.

댓글


bottom of page