top of page

Få fler kunder med bra storytelling

Storytelling är viktigt för att berätta om vem, hur och varför. Vem är du som företagare? Hur din värdegrund ser ut är viktigt för dina kunder, när och varför de ska investera i dig. Vad är din story?


Copywriting är att berätta din historia på ett säljande sätt.
Copywriting är att berätta din historia på ett säljande sätt.

Hur arbetar du?


Ditt sätt att genomföra arbetet och hur det kopplar till värdegrunden, behöver berättas på ett bra sätt.


När du är kund och konsument, vill du inte bara ha bästa kvalitet, eller det bästa priset. Du vill ha den bästa servicen. Och ett företags servicenivå är en spegel av dess värdegrund. Exempelvis märker du om företaget har arbetat med värderingarna och låtit dem genomsyra verksamheten. Blir du uppringd av någon som vill veta om du är nöjd, eller som återkopplar direkt om du har några som helst problem efter ditt köp är genomfört. Då kan du vara säker på att du har valt en bra leverantör. Men saknas återkoppling, du får dålig attityd när du försöker komma i kontakt, eller inte kan nå företaget alls - ja, då har du dessvärre valt en dålig leverantör, eller tummat för mycket på priset och indirekt valt bort service.


Din historia måste synas i företagets kommunikation och service. Alla steg ska historien vara den samma, även om berättaren och infallsvinkeln kan variera.Dina kunder köper inte vad du gör, de köper framför allt varför du gör det.


Varför gör du det du gör?


Vad är skälet till att du arbetar med det du gör och hur löser du kundens problem?

Exempelvis om du har speciella erfarenheter och kunskap som är värdefullt för kunden...

Berätta om varför ditt företag finns idag och hur det hamnat där det är, för den bakgrunden bygger mer trovärdighet än att brösta upp sig och berätta hur fullkomlig och bra man är. Det kommer de märka i samspelet med er och måste själva få upptäcka empiriskt.Gör din historia till en följetong


Att bygga vår historia kräver eftertanke och arbete.

Vår historia ändras löpande, så ibland måste vi revidera vår story för att den ska matcha vår nya kostym i den takt vi växer och förändras. Att följa med i en förändringsresa, som berättas med passion och inlevelse vill vi alla. Det är så vi genom tiderna fått kunskap och lärt oss nya saker. Först genom kringresande skalder, på senare tid genom modern media.


Bjud med din publik på företagets resa.

Dyk upp på väntade och oväntade ställen med er berättelse, så kommer ni att skapa en unik närvaro och ett levande intresse för vad ni skapar härnäst.

留言


bottom of page